INEX – SDA

logo-0a2dbf2209306cfa59f1c78ba01537edMezinárodní dobrovolnictví a mezikulturní vzdělávání..zajímá Vás tato tématika? Pak byste určitě měli navštítivat stránky INEX-SDA, kde se to informacemi a příležitostmi jen hemží.

Aktuálně hledají například vedoucí pro workcampy – neváhejte, prostudujte, zapojte se!

Přípravy workcampů v ČR 2015 jsou již v plném proudu, spolu s místními partnery připravujeme přes 30 workcampů (tradičních, ale chystáme i několik novinek – nové workcampy, workcamp pro teenagery či skupinové projekty). Každý workcamp se neobejde bez zapojení dvou vedoucích. V letošní sezóně si na své přijdou všichni, noví i zkušení vedoucí!

Aktuálně hledáme 2 vedoucí na jarní projekt:

SDA 301 Organic Farming at Camphill Community I (24.5. – 6.6.2015)

Project: The workcamp takes place in the village of Ceske Kopisty where the local NGO Camphill Ceske Kopisty runs a family-like community centre both for people with (mental) disabilities and for those without any kind of disability who work and live together. The Camphill community in Ceske Kopisty is inspired by the Camphill movement and the ideas of anthroposophy…vice

Další workcampy na léto zveřejníme na začátku března!

Zaujalo tě to? Přečti si podrobnosti o vedení workcampu v ČR. Máš zájem nebo dotaz? Piš na projekty.cr@inexsda.cz!

Zdroj: www.inexsda.cz

Portál pomáhá Fondu ohrožených dětí

Nakladatelství Portál slaví v tomto roce 25. výročí svého založení. Chce, aby jeho „oslavy“ přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro něj od počátku jeho činnosti charakteristický. Proto se Portál stal partnerem Fondu ohrožených dětí (FOD), s nímž jej pojí nejen stejně kulaté výročí, a bude mu po celý rok pomáhat v jeho činnosti.

 Jak Portál pomáhá

Portál poskytl FOD jednorázový finanční přípěvek ve výši 50 000 Kč. Dále převede FOD 1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál v r. 2015. Současně věnuje FOD 100 knih se zaměřením na děti a výchovu jako podporu Klokánků, azylových domů, dětských táborů a poradensko-relaxačních pobytů. Nebude chybět celoroční marketingová podpora jak činnosti FOD, tak vzájemného partnerství.

 „Pro Portál znamená partnerství s FOD významný krok na jeho cestě k sociálně odpovědné společnosti,“ uvedl jednatel Portálu Ing. Jaroslav Kuchař. „Chci fondu poděkovat, že nám důvěřuje a spojil s námi v letošním výročním roce své síly. A věřím, že naše aktivita osloví
i další dárce.“

K pomoci se může připojit i široká veřejnost. Nákupem knih Portálu v e-shopu Portál přispěje každý čtenář či zákazník FOD 1 Kč z každé zakoupené knihy.

Co je FOD

Fond ohrožených dětí, z. s., je nevládní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. FOD se věnuje terénní sociální práci a sanaci rodin, provozuje krizovou linku 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, síť Klokánků – míst rodinné péče, azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, radí a hmotně pomáhá náhradním i potřebným vlastním rodinám a snaží se o osvětu a zlepšení legislativy
a praxe na úseku ochrany dětí.

Zdroj: Portal.cz

Rok na střední škole v Lotrinsku

Studenti z Moravskoslezského kraje mohou absolvovat roční stáž na některé střední škole v partnerském regionu ve Francii. Podmínkou je dobrá znalost francouzštiny (min. úroveň A2) a dalšího světového jazyka, motivace pro studium v zahraničí a věk 15 – 17 let.

Hlásit se tedy mohou studenti 1. a 2. ročníku čtyřletých gymnázií, nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, studenti 1. a 2  ročníku středních odborných škol a žáci 9. ročníku základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Zkušenosti absolventů z minulých let potvrzují, že podobná stáž může mít zásadní přínos pro další osobní i profesní život, proto Rada Moravskoslezského kraje v předchozích letech podpořila nejúspěšnější studenty stipendiem, o které mohou zažádat zájemci také letos.

Uzávěrka přihlášek je 27. února 2015, ústní pohovory proběhnou v březnu 2015. Během dubna až června 2015 budou úspěšným uchazečům vyřízeny žádosti a hledány odpovídající školy i hostitelské rodiny, aby v září mohli zahájit nový školní rok ve Francii.

Kontakt pro informace a přihlášky:

Gabriela Kalužová, tel: 734 236 332, 595 622 497, e-mail: gabriela.kaluzova@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK Kraj

Informační schůzka ke studiu ve Francii na krajském úřadě

V pondělí 9. února 2015 v 16:30 proběhne na krajském úřadě informační schůzka pro studenty, kteří zvažují přihlášku k ročnímu studiu na střední škole ve Francii. Programu se zúčastní také absolventka posledního ročníku, aby představila vlastní zkušenosti a zodpověděla praktické dotazy. Na schůzku jsou zváni rovněž rodiče studentů.

16:30 – 17:00  program Rok v Lotrinsku, přihlášky, finanční podpora (G. Kalužová, krajský úřad)
17:00 – 17:15  zkušenosti ze studií a pobytu ve Francii (absolventka programu)
17:15 – 17:45  dotazy studentů a rodičů

Účast můžete potvrdit emailem do 5. 2. 2015 na adrese: gabriela.kaluzova@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK Kraj

Aktuální data dnů otevřených dveří na SŠ v regionu

Ještě vybíráte střední školu? Stále máte možnost navštívit některé střední školy v regionu, zde jsou aktuální termíny dnů otevřených dveří:

3. února 2015

10:00 – 16:00 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

15:00 – 18:00 AHOL – Střední odborná škola, s.r.o.

5. února 2015

12:00 – 18:00 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

7. února 2015

09:00 – 12:00 Soukromá střední odborná škola PRIMA s. r. o.

11. února 2015

07:00 – 16:00 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

14:00 – 18:00 RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o

12. února 2015

09:00 – 17:00 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

14:30 – 17:00 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o.

18. února 2015

14:30 – 17:00 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Europass – Dodatek k osvědčení


EuropassDodatek k osvědčení pomáhá lidem najít práci v zahraničí

Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, může se Vám stát, že po Vás bude personalista nebo zaměstnavatel požadovat Europass – dodatek k osvědčení. Jde o dokument, který dostává více než polovina absolventů českých středních škol k vysvědčení nebo výučnímu listu, a to v českém a anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá lidem prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Pokud patříte mezi absolventy, kterým jejich škola Europass nepořizuje, nebo jste absolvovali před vznikem Europassu v roce 2005, můžete si o dodatek zažádat i jednotlivě. Tuto možnost využívá v České republice téměř 200 lidí ročně. Tito klienti Národního centra Europass, které dodatky už téměř deset let vydává, oceňují na dokumentech Europassu např. to, že jsou zdarma a že jim pomohly získat práci v zahraničí.

Velká Británie spolu s Německem jsou země, kde dodatek k osvědčení lidé nejvíce potřebují a kde ho zaměstnavatelé nejčastěji vyžadují. Uchazeči o práci se s požadavkem na pořízení dodatku setkali jak u personálních agentur, které tím podmiňovaly zařazení uchazeče do své databáze, tak u zaměstnavatelů, kteří ho požadují zejména k pohovoru. Zaměstnavatelé a personalisté podle držitelů dodatku k osvědčení, kteří si o něj zažádali v posledních třech letech, oceňují na tomto dokladu především údaje o získaných odborných kompetencích držitele a údaje o úrovni jeho dosaženého vzdělání podle Evropského rámce kvalifikací (EQF) nebo podle ISCED (mezinárodní klasifikace, která zařazuje vzdělávací programy podle úrovně vzdělávání a oboru vzdělání).

Pokud i Vy toužíte vycestovat do zahraničí za prací či studiem a chybí Vám vhodný doklad, kterým byste prokázali své dovednosti a schopnosti, můžete si zažádat o vystavení dodatku k osvědčení. Konkrétní informace najdete na www.europass.cz. Dodatek Vám zdarma vystavíme v co nejkratší možné době.

Více informací najdete na http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni-pomaha/

Europass – životopis a motivační dopis on-line

Vyplňte si životopis i motivační dopis Europassu on-lineEuropass

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co umí, nabízí i on-line přístupnou šablonu k vyplnění motivačního dopisu. Šablona motivačního dopisu Europassu je velmi návodná a při vyplnění Vás provází konkrétními radami, jak motivační dopis sestavit. S jeho pomocí tak napíšete motivační dopis se všemi náležitostmi, které má mít.


Psaní motivačního dopisu je vhodné věnovat patřičnou pozornost, jde o důležitý prostředek, jak zaujmout personalistu nebo zaměstnavatele. „Motivační dopis funguje spolu s životopisem, je proto vhodné, aby se informace v těchto dvou dokumentech doplňovaly, ale nekopírovaly,“ radí personální konzultantka Markéta Borecká. Je třeba pamatovat na to, že personalisté mají k dispozici životopis i motivační dopis a pročtení těchto dokumentů jim pomůže získat představu o tom, jak se hodíte na nabízenou pozici. Jak motivační dopis, tak životopis Europassu je možné vyplnit on-line a uložit jako soubory ve Wordu nebo pdf.


Motivační dopis je dobré přizpůsobit vždy aktuálně nabízené pozici, o kterou máte zájem. Neznamená to, že musíte vždy vyplnit prázdný formulář nebo napsat dopis celý znovu, ale je potřeba určité pasáže motivačního dopisu přizpůsobit pozici, např. vhodným výběrem minulých pracovních zkušeností nebo zmíněním dovedností a schopností důležitých pro danou pozici. Co se týče délky, motivační dopis by neměl přesáhnout jednu stranu formátu A4, lepší je z pohledu personalistů stručný a výstižný dopis, který zaujme: kromě úvodního odstavce a rozloučení stačí dva až tři odstavce.


Novinkou Europassu je také možnost propojení s LinkedIn pro všechny, kdo mají na této sociální síti vytvořený profesní profil. Pokud profil máte a chystáte se navíc napsat životopis, jednoduše při vyplnění on-line životopisu stisknete tlačítko „LinkedIn profil“ (vpravo nahoře) a údaje se Vám tímto nahrají do životopisu. Nahrané údaje si pak můžete upravovat podle toho, jak chcete. Z důvodu nové funkce propojení životopisu s profilem na LinkedIn byly spuštěny v říjnu 2014 nové stránky s moderní grafikou, které jsou kompatibilní i s tabletem.


Kromě odkazu na web, kde je možné motivační dopis i životopis vyplnit, najdete na stránkách Europassu i praktické rady a tipy, jak dokumenty vyplnit.

Česká mše vánoční

2014-12-13-Ceska mse vanocni3. 12. 2014 od 15,30 v kostele Povýšení sv. Kříže, Karviná – Fryštát

Městský dům kultury v Karviné pro vás v prvním adventním týdnu přichystal v kostele Povýšení sv. Kříže tradiční vánoční koncert s názvem Česká mše vánoční. Do prostor kostela na něj zveme v sobotu 13. prosince 2014 od 15:30 hod.

Pod vedením sbormistryně Evy Šeinerové zazní dílo od Antonia Vivaldiho Gloria in D v podání známého koncertního sboru Permoník. Tradiční Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby pak uslyší posluchači v podání Janáčkova komorního orchestru, diriguje Petr Šumník, a Sboru přátel zpěvu, jehož sbormistryní je Martina Juríková.

Vánoční mše “Hej, mistře” od Jakuba Jana Ryby, venkovského učitele ze Starého Rožmitálu, byla poprvé uvedena v kostele Svatého Kříže v Rožmitále v roce 1796. Tato skladba se stala v naší zemi pro mnoho generací symbolem českých Vánoc.

Její příběh je tradiční – vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Ryba skladbu napsal v češtině, aby byla srozumitelná širokému obecenstvu. Opisováním se pak skladba rychle rozšířila po českých zemích.

Adventní koncert – Vánoční země je mým cílem

2014-12-14-adventni koncert_vanocni zeme24. 12. od 18,00 v malém sále Městského domu kultury v Karviné

Městský dům kultury v Karviné pro vás ve druhém adventním týdnu přichystal v malém sále Městského domu kultury Karviná adventní koncert nazvaný Vánoční země je mým cílem. Do malého sálu na něj zveme v neděli 14. prosince 2014 od 18:00 hod.

Vánoční země je mým cílem – je adventním setkáním se skladbami starých mistrů, poezií, adventním slovem a vánočními příběhy. V pořadu se představí český herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček. O hudební doprovod se postarají dvě krásné dámy – havířovská houslistka Halina Františáková a klavíristka Eliška Novotná původem z Jeseníku.

Akce je součástí projektu Advent 2014 v Karviné podpořeného Nadací OKD.

Vstupenky je možno rezervovat online a zakoupit v předprodeji v pokladně MěDK Karviná.

EUROPASS

Europass
Europass je soubor dokladů o tom, co umíte. Poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o Vašem vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, a to ve všech jazycích států EU. Dokumenty jsou zdarma a jednotné v celé Evropě.

 

Dokumenty Europassu využijí studenti, absolventi škol a uchazeči o práci nebo o další studium doma i v zahraničí. Všem lidem, kteří se stěhují za prací či studiem do zahraničí, pomůže Europass rychleji se uplatnit v novém prostředí.
Europass tvoří:
Chystáte se do Evropy? V krátkém videu Vám poradíme, co si vzít s sebou a jak nejlépe ukázat, co umíte.