Občanské sdružení AVE

negativ1 s pozadím

Občanské sdružení AVE je nestátní nezisková organizace založená v roce 1996. Začínali jsme jako partička českotěšínských nadšenců, kteří kolem sebe chtěli šířit zdravý životní styl a pomáhat lidem, jež se v životě potkali s drogou. Téměř dvě desetiletí své činnosti jsme naše aktivity rozšiřovali, zkvalitňovali, nalézali nová pole působnosti. Také jsme mnohokrát klopýtli, zmýlili se a museli jsme naše úsilí přesměrovat jiným směrem.

__________________________________________________________________________________________

  • Provozujeme sociální službu – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střep (pro děti a mládež od 6 do 26 let)
  • Pracujeme v oblasti poskytování služeb prevence rizikového chování (programy primární prevence na ZŠ i SŠ v našem regionu, dlouhodobá spolupráce s mnoha školami, máme vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky akreditované MŠMT ČR)
  • Jsme členem MAS Bohumínsko
  • Aktivně spolupracujeme se základními i středními školami, psychologicko-pedagogickými poradnami, OSPOD, dalšími NNO v našem regionu
  • Naší cílovou skupinou jsou především děti, mladí lidé a jejich rodiče

__________________________________________________________________________________________

Dnes v rámci sociálních služeb pracujeme s dětmi i dospělými v českotěšínském nízkoprahovém zařízení STŘEP; pod hlavičkou akreditované vzdělávací instituce MŠMT ČR vzděláváme pedagogy; působíme na základních i středních školách v oblasti preventivních programů pro žáky v Moravskoslezském a Olomouckém kraji; jako akreditované dobrovolnické centrum přijímáme dobrovolníky z Evropy i mimoevropských zemí v rámci Evropské dobrovolné služby. Startujeme další oblast působnosti – sociální podnik zaměřený na komunitní spolupráci, rozvoj místních spolků a malých podnikatelů, informovanost o našem regionu a udržování místních tradic, podporu znevýhodněných občanů.

V následujících letech se budeme snažit další o propojování a spolupráci neziskovek, místní samosprávy i podnikatelských subjektů mezi sebou, zejména na lokální úrovni.

MOTTO OS AVE:

„Rozhodli jsme se být tým. Jít naplno za tím, čemu věříme. Naším posláním je chyby druhých nesoudit, ale společně v nich hledat ponaučení. Jsme tady pro ty, kdo chtějí na sobě pracovat. Pro ty, kdo své problémy řešit chtějí, ale své chyby si neuvědomují. Pro děti i rodiče. Pro žáky i učitele.“

 

Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách nebo na facebooku. Facebookové stránky má také naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP.