Co navštívit

KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCI PETROVICE U KARVINÉ

 • Kamenný kříž Kalvárie u farního kostela sv. Martina v Petrovicích – z roku 1858
 • Socha sv. Jana Nepomuckého v Petrovicích z konce 18. století
 • Kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích – dřevěný kostel z roku 1739
 • Litinový kříž v Dolních Marklovicích – z roku 1832
 • Kaple sv. Jana Nepomuckého v Závadě – z poloviny 19. století
 • Lovecký zámek s areálem parku v Prstné – z 1. poloviny 19. století
 • Pomník sv. Václava v Dolních Marklovicích, základní kámen byl položen v roce 1929, na podstavci je vytesáno: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!“

kostel

KULTURNÍ STAVBY, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI, ALE MAJÍ MÍSTNĚ HISTORICKÝ VÝZNAM

 • Pískovcový kolorovaný kříž v Závadě, Závada-konečná, restaurován byl v roce 2003 MgA. Jakubem Gajdou – akademický sochař a restaurátor. Nachází se na hranici obecní cesty a soukromého pozemku – po konzultaci a prohlídce různě starých snímků map a dotazem u vlastníka pozemku se pravděpodobně nachází na čp. 141 nebo 143 v k. ú. Závada
 • Mramorový kříž v Závadě, restaurován byl v roce 1999 restaurátory Bogdanem Najdenovem a Cvetko Cvetkovem. V roce 2003 byl obnoven zničený zlacený nápis a provedena celková hydrofobizace MgA. Jakubem Gajdou. Stojí na pozemku čp. 371 v k. ú. Závada
 • Kaplička u cesty v Petrovicích vedle RD čp. 274, na pozemku čp. 1765/1
 • Kříž u cesty v Petrovicích vedle RD čp. 102
 • Kříž mezi Urbanczykovými rybníky v Petrovicích vedle staré pošty, přes mostek přes Petrůvku a vlevo, čp. 1553 – na pozemku Českého rybářského svazu.
 • Kříž u cesty v Petrovicích před činžáky v Dolních Marklovicích, naproti RD čp. 160, na pozemku čp. 666 v k. ú. Petrovice u Karviné
 • Kaplička u cesty v Dolních Marklovicích u hraničního přechodu
 • Kaplička v Dolních Marklovicích u dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně
 • Kříž na rozcestí v Petrovicích u RD čp. 370
 • Kaplička u cesty v Prstné čp. 164
 • Kříž u prodejny potravin v Prstné na pozemku čp. 606
 • Dvojviadukt v Petrovicích byl postaven před více než 100 lety, jeho délka je 87 m a drží ho čtyřicet železobetonových sloupů.