Ciekawe miejsca

Na terenie gminy znajduje się szereg ciekawych kostelmiejsc, w tym kilka zabytków kulturalnych.

Najstarszym zabytkiem kulturalnym jest drewnianykościół Wniebowstąpienia z 1739 roku. Należy do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kościółow drewnianych w Śląsku Górnym. We wnętrzu kościóła przyciągają uwagę freski z motywami kwiatowymi i stylizowanymi wazonami, które zostały odkryte w dziewięćdziesiątych latach 20 wieku. Został zbudowany na miejscu starego drewnianego kościóła pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Pierwsze wzmianki o tym kościele są z 1360 roku.

Inne atrakcje obejmuje kamienny krzyż Golgotyz roku 1858, posąg świętego Jana Nepomucena z końca 18 wieku, pałac myśliwski z obszarem parku z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, żeliwny krzyż z 1832 roku i kaplica św. Jana Nepomucena w Zawadzie, którego budowa została zakończona w 1862 roku. W 2010 roku, pomnik świętego Wacława został uznany jako zabytek kulturalny, który znajduje się w części Marklowice Dolne. Pomnik został uroczyście odsłonięty 28 października w 1930 roku.

kreslena mapa

Również tutejsza przyroda oferuje wiele ciekawych miejsc. Istnieją dwa obszary chronione, rezerwaty przyrody Marklowice Dolne oraz ptasi obszar Heřmanský stav Odra Poolší. Rezerwat przyrody Marklowice Dolne został ogłoszony w 2008 roku i rozciąga się na obszarze 41,2 ha. Jest to system stawów, szuwarów i lasów łegowych z bogatą florą i fauną. Wspominany obszar został dzięki swemu znaczeniu przyrodniczemu zawarty pomiędzy tzw. istotne europejskie lokalizacje w kontekście Europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000.

Lazecká remíza stanowi resztę lasu łęgowego który opiera się o system stawów w Karwinie w dzielnicy Stare Miasto. Jego wiek wynosi około 180 lat i znajdują się tam maksymalnie 200 lat stare dęby. Las łegowy należy do najbardziej zróżnicowanych gatunków ekosystemów w kraju.

Rzeka Piotrówka stanowi granicę między Piotrowicami koło Karwiny po stronie czeskiej i Godowem po stronie polskiej. Wzdłużrzeki znajdują się różne ekosystemy. Mocno zagrożony gatunek zimorodka rzecznego potrzebuje dla zagnieżdżania gliniaste meandry rzeki. Na brzegu Piotrówki jest widoczna wydra rzeczna i bóbr europejski. Również żyją tutaj rożne rodzaje owadów glebowych, które występują tylko w Skandynawii.

Goście gminy mogą do uprawiania sportu skorzystać z rozbudowanej sieci czesko-polskich tras rowerowych, które łączą trzy przygraniczne gminy, polską gminę Godów i Zebrzydowice i po czeskiej stronie właśnie gminęPiotrowice koło Karwiny.

Kliknij TUTAJ aby obejrzeć malowaną mapę Piotrowic.

ZABYTKI KULTURY W GMINIE PIOTROWICE KOŁO KARWINY

 • Pałacyk myśliwski wraz zparkiem w Pierstnej – z pierwszej połowy XIX wieku
 • Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Marklowicach Dolnych – kościół drewniany z 1739 roku
 • Kamienny krzyż Kalwarii przy kosciele parafialnym św. Marcina w Piotrowicach – z 1858 roku
 • Pomnik św. Jana Nepomucena w Piotrowicach – pod koniec XVIII wieku
 • Krzyż z żeliwa w Marklowicach Dolnych – z 1832 roku
 • Kaplica św. Jana Nepomucena w Zawadzie – z połowy XIX wieku
 • Pomnik św. Wacława w Marklowicach Dolnych – pierwszy kamień został położony w 1929 roku, na piedestale jestwyciosany napis: „Święty Wacławie, nie daj zginąć nam i potomnym“

ZABYTKI BUDOWLANE, KTÓRE NIE MAJĄ STATUSU ZABYTKÓW KULTURY, ALE MAJĄ ZNACZENIE DLA HISTORII LOKALNEJ

 • Kolorowany krzyż z piaskowca w Zawadzie, Zawada – przystanek końcowy (Závada-konečná), odnawiany był w 2003 roku przez MgA. Jakuba Gajdę – rzeźbiarz i konserwator. Jest usytuowany na pograniczu drogi gminnej i terenu prywatnego – po konsultacji i obejrzeniu różnie datowanych map oraz dochodzeniem u właściciela terenu, prawdopodobna lokalizacja jest  pod numerem 141 lub 143 urzędu katastralnego w Zawadzie
 • Krzyż z marmuru w Zawadzie, Zawada – Góry (Závada – Hory), odnawiany w 1999 roku przez Bogdana Najdenova i Cvetka Cvetkova.  W 2003 roku został obnowiony zniszczony złoty napis i została wykonana całkowita hydrofobizacja przez MgA. Jakuba Gajdę. Jest umieszczony  na działce pod nr. 371 urzędu katastralnego w Zawadzie
 • Kapliczka u drogi w Piotrowicach obok domu z nr. 274, na działce nr 1765/1
 • Krzyż u drogi w Piotrowicach obok domu z nr. 102
 • Krzyż pomiędzy stawami Urbanczyka w Piotrowicach obok budynku starej poczty, mostkiem przez Piotrówke i następnie w lewo, nr 1553 – na terenie Czeskiego związku wędkarskiego
 • Krzyż u drogi w Piotrowicach przed kamiennicami w Marklowicach Dolnych, naprzeciwko domu z nr. 160, na działce nr 666 urzędu katastralnego w Piotrowicach koło Karwiny
 • Kapliczka u drogi w Marlowicach Dolnych przy przejściu granicznym
 • Kapliczka w Marlowicach Dolnych przy drewnianym kościółku Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Krzyż na rozdrożu w Piotrowicach obok domu z nr. 370
 • Kapliczka u drogi w Pierstnej nr 164
 • Krzyż przy sklepie spożywczym w Pierstnej na działce nr 606 urzędu katastralnego w Pierstnej
 • Podwójny wiadukt w Piotrowicach został zbudowany ponad 100 lat temu, jego długość  wynosi 87 m i podtrzymuje go czterdzieści żelazobetonowych słupów