INEX – SDA

logo-0a2dbf2209306cfa59f1c78ba01537edMezinárodní dobrovolnictví a mezikulturní vzdělávání..zajímá Vás tato tématika? Pak byste určitě měli navštítivat stránky INEX-SDA, kde se to informacemi a příležitostmi jen hemží.

Aktuálně hledají například vedoucí pro workcampy – neváhejte, prostudujte, zapojte se!

Přípravy workcampů v ČR 2015 jsou již v plném proudu, spolu s místními partnery připravujeme přes 30 workcampů (tradičních, ale chystáme i několik novinek – nové workcampy, workcamp pro teenagery či skupinové projekty). Každý workcamp se neobejde bez zapojení dvou vedoucích. V letošní sezóně si na své přijdou všichni, noví i zkušení vedoucí!

Aktuálně hledáme 2 vedoucí na jarní projekt:

SDA 301 Organic Farming at Camphill Community I (24.5. – 6.6.2015)

Project: The workcamp takes place in the village of Ceske Kopisty where the local NGO Camphill Ceske Kopisty runs a family-like community centre both for people with (mental) disabilities and for those without any kind of disability who work and live together. The Camphill community in Ceske Kopisty is inspired by the Camphill movement and the ideas of anthroposophy…vice

Další workcampy na léto zveřejníme na začátku března!

Zaujalo tě to? Přečti si podrobnosti o vedení workcampu v ČR. Máš zájem nebo dotaz? Piš na projekty.cr@inexsda.cz!

Zdroj: www.inexsda.cz

Seminář ACT IT OUT

AIO-infopack1.pdf - Dropbox - Mozilla FirefoxTýden nedaleko Křivoklátu s lidmi z Kypru, Itálie, Portugalska, Španělska a dalších zemí nabídne prostor zabývat se tím, jakou roli mohou mít metody neformálního vzdělávání například pro prevenci násilí. Jak nasměrovat divadlo proti sociálně patologickým jevům
Pracovníci s mládeží, učitelé a dobrovolníci se setkají, aby si vyměnili dobrou praxi a zkusili vymyslet nové metody pro budoucí práci s mladými. Pokud by ses rád/a přidal/a, neváhej vyplnit přihlášku!
Stradonice (Česká republika)
30. 4. – 7. 5. 2015
Podrobnější info:  http://tmel.me/seminar-AiO
PŘIHLÁŠKA:  http://tmel.me/ActItOut
Program je organizován díky podpoře z grantu ERASMUS+, za ubytování, stravu, jízdenky na místo konání ani program tedy účastníci neplatí.
Vybírá se pouze účastnický příspěvek 500 Kč (studenti, nezaměstnaní)/1000 Kč. Až 500 Kč může účastník získat zpět, pokud po skončení akce napíše článek nebo jinak bude šířit zkušenosti z projektu (třeba uspořádáním tématického workshopu).
Převzato z www.nicm.cz

Týden uměleckého vzdělávání a amatérského umění

Chcelogo_tuvat_color-rgbte, aby si česká společnost uvědomila význam uměleckého vzdělávání a amatérského umění? Tak se zapojte do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Zapojit se můžete koncerty, divadlem, výstavou, semináři, dny otevřených dveří, pouličními performancemi a dalšími akcemi. Naplňte kulturou česká města v týdnu 23. – 31. května 2015.

Cílem této akce je zviditelnění aktivit neprofesionálního umění, všech jeho forem i vzdělávání.

Ke kampani se můžete přihlásit na www.amaterskatvorba.cz a veřejnosti se vaše akce zobrazí na interaktivní mapě.

Ve středu 20. května 2015 v 16 hodin se uskuteční zahajovací koncert v sále Martinů pražské HAMU. Pozvánku k této akci naleznete v příloze ve formátu PDF. Pokud se chcete podívat na spot vytvořený k příležitosti týdne uměleckého vzdělávání, najdete ho zde.

Převzato z www.nicm.cz

Tradiční slezská svatba

V Petrovicích u Karviné se bude konat Tradiční slezská svatba. Tuto krásnou událost připravilo Občanské sdružení AVE v rámci projektu Sousedská beseda.

workshop svatbaJedná se hned o dvě aktivity – prvni je poslední z řady workshopů pro kreativní ženy, kde se budou účastníci snažit vytvořit dekorace na svatební tabule podle tradic a historie Těšínského Slezska. Tyto dekorace budou následující den využity při ukázce svatby samotné. Workshop se koná 13. 2. 2015 od 17,00 v přísálí tělocvičny ZŠ Petrovice u Karviné a účast na něm si můžete zajistit rezervací na webových stránkách www.osave.cz od 5/2/2015 do 12/2/2015 (počet účastníků je kapacitně omezen).

_______________________________________________________________________________________

svatba

A následující den, 14. 2. 2015 od 9,30 do 12,00 se ve stejných prostorách uskuteční ukázka tradiční slezské svatby se vším všudy – vystoupení folklorního souboru, zdobení ženicha a nevěsty, ochutnávky.. Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se svatby, jakou zažívali vaši předci!

Portál pomáhá Fondu ohrožených dětí

Nakladatelství Portál slaví v tomto roce 25. výročí svého založení. Chce, aby jeho „oslavy“ přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro něj od počátku jeho činnosti charakteristický. Proto se Portál stal partnerem Fondu ohrožených dětí (FOD), s nímž jej pojí nejen stejně kulaté výročí, a bude mu po celý rok pomáhat v jeho činnosti.

 Jak Portál pomáhá

Portál poskytl FOD jednorázový finanční přípěvek ve výši 50 000 Kč. Dále převede FOD 1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál v r. 2015. Současně věnuje FOD 100 knih se zaměřením na děti a výchovu jako podporu Klokánků, azylových domů, dětských táborů a poradensko-relaxačních pobytů. Nebude chybět celoroční marketingová podpora jak činnosti FOD, tak vzájemného partnerství.

 „Pro Portál znamená partnerství s FOD významný krok na jeho cestě k sociálně odpovědné společnosti,“ uvedl jednatel Portálu Ing. Jaroslav Kuchař. „Chci fondu poděkovat, že nám důvěřuje a spojil s námi v letošním výročním roce své síly. A věřím, že naše aktivita osloví
i další dárce.“

K pomoci se může připojit i široká veřejnost. Nákupem knih Portálu v e-shopu Portál přispěje každý čtenář či zákazník FOD 1 Kč z každé zakoupené knihy.

Co je FOD

Fond ohrožených dětí, z. s., je nevládní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. FOD se věnuje terénní sociální práci a sanaci rodin, provozuje krizovou linku 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, síť Klokánků – míst rodinné péče, azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, radí a hmotně pomáhá náhradním i potřebným vlastním rodinám a snaží se o osvětu a zlepšení legislativy
a praxe na úseku ochrany dětí.

Zdroj: Portal.cz

Rok na střední škole v Lotrinsku

Studenti z Moravskoslezského kraje mohou absolvovat roční stáž na některé střední škole v partnerském regionu ve Francii. Podmínkou je dobrá znalost francouzštiny (min. úroveň A2) a dalšího světového jazyka, motivace pro studium v zahraničí a věk 15 – 17 let.

Hlásit se tedy mohou studenti 1. a 2. ročníku čtyřletých gymnázií, nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, studenti 1. a 2  ročníku středních odborných škol a žáci 9. ročníku základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Zkušenosti absolventů z minulých let potvrzují, že podobná stáž může mít zásadní přínos pro další osobní i profesní život, proto Rada Moravskoslezského kraje v předchozích letech podpořila nejúspěšnější studenty stipendiem, o které mohou zažádat zájemci také letos.

Uzávěrka přihlášek je 27. února 2015, ústní pohovory proběhnou v březnu 2015. Během dubna až června 2015 budou úspěšným uchazečům vyřízeny žádosti a hledány odpovídající školy i hostitelské rodiny, aby v září mohli zahájit nový školní rok ve Francii.

Kontakt pro informace a přihlášky:

Gabriela Kalužová, tel: 734 236 332, 595 622 497, e-mail: gabriela.kaluzova@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK Kraj

Informační schůzka ke studiu ve Francii na krajském úřadě

V pondělí 9. února 2015 v 16:30 proběhne na krajském úřadě informační schůzka pro studenty, kteří zvažují přihlášku k ročnímu studiu na střední škole ve Francii. Programu se zúčastní také absolventka posledního ročníku, aby představila vlastní zkušenosti a zodpověděla praktické dotazy. Na schůzku jsou zváni rovněž rodiče studentů.

16:30 – 17:00  program Rok v Lotrinsku, přihlášky, finanční podpora (G. Kalužová, krajský úřad)
17:00 – 17:15  zkušenosti ze studií a pobytu ve Francii (absolventka programu)
17:15 – 17:45  dotazy studentů a rodičů

Účast můžete potvrdit emailem do 5. 2. 2015 na adrese: gabriela.kaluzova@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK Kraj

Aktuální data dnů otevřených dveří na SŠ v regionu

Ještě vybíráte střední školu? Stále máte možnost navštívit některé střední školy v regionu, zde jsou aktuální termíny dnů otevřených dveří:

3. února 2015

10:00 – 16:00 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

15:00 – 18:00 AHOL – Střední odborná škola, s.r.o.

5. února 2015

12:00 – 18:00 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

7. února 2015

09:00 – 12:00 Soukromá střední odborná škola PRIMA s. r. o.

11. února 2015

07:00 – 16:00 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

14:00 – 18:00 RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o

12. února 2015

09:00 – 17:00 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

14:30 – 17:00 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o.

18. února 2015

14:30 – 17:00 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Europass – Dodatek k osvědčení


EuropassDodatek k osvědčení pomáhá lidem najít práci v zahraničí

Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, může se Vám stát, že po Vás bude personalista nebo zaměstnavatel požadovat Europass – dodatek k osvědčení. Jde o dokument, který dostává více než polovina absolventů českých středních škol k vysvědčení nebo výučnímu listu, a to v českém a anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá lidem prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Pokud patříte mezi absolventy, kterým jejich škola Europass nepořizuje, nebo jste absolvovali před vznikem Europassu v roce 2005, můžete si o dodatek zažádat i jednotlivě. Tuto možnost využívá v České republice téměř 200 lidí ročně. Tito klienti Národního centra Europass, které dodatky už téměř deset let vydává, oceňují na dokumentech Europassu např. to, že jsou zdarma a že jim pomohly získat práci v zahraničí.

Velká Británie spolu s Německem jsou země, kde dodatek k osvědčení lidé nejvíce potřebují a kde ho zaměstnavatelé nejčastěji vyžadují. Uchazeči o práci se s požadavkem na pořízení dodatku setkali jak u personálních agentur, které tím podmiňovaly zařazení uchazeče do své databáze, tak u zaměstnavatelů, kteří ho požadují zejména k pohovoru. Zaměstnavatelé a personalisté podle držitelů dodatku k osvědčení, kteří si o něj zažádali v posledních třech letech, oceňují na tomto dokladu především údaje o získaných odborných kompetencích držitele a údaje o úrovni jeho dosaženého vzdělání podle Evropského rámce kvalifikací (EQF) nebo podle ISCED (mezinárodní klasifikace, která zařazuje vzdělávací programy podle úrovně vzdělávání a oboru vzdělání).

Pokud i Vy toužíte vycestovat do zahraničí za prací či studiem a chybí Vám vhodný doklad, kterým byste prokázali své dovednosti a schopnosti, můžete si zažádat o vystavení dodatku k osvědčení. Konkrétní informace najdete na www.europass.cz. Dodatek Vám zdarma vystavíme v co nejkratší možné době.

Více informací najdete na http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni-pomaha/