Rok na střední škole v Lotrinsku

Studenti z Moravskoslezského kraje mohou absolvovat roční stáž na některé střední škole v partnerském regionu ve Francii. Podmínkou je dobrá znalost francouzštiny (min. úroveň A2) a dalšího světového jazyka, motivace pro studium v zahraničí a věk 15 – 17 let.

Hlásit se tedy mohou studenti 1. a 2. ročníku čtyřletých gymnázií, nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, studenti 1. a 2  ročníku středních odborných škol a žáci 9. ročníku základní školy, nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Zkušenosti absolventů z minulých let potvrzují, že podobná stáž může mít zásadní přínos pro další osobní i profesní život, proto Rada Moravskoslezského kraje v předchozích letech podpořila nejúspěšnější studenty stipendiem, o které mohou zažádat zájemci také letos.

Uzávěrka přihlášek je 27. února 2015, ústní pohovory proběhnou v březnu 2015. Během dubna až června 2015 budou úspěšným uchazečům vyřízeny žádosti a hledány odpovídající školy i hostitelské rodiny, aby v září mohli zahájit nový školní rok ve Francii.

Kontakt pro informace a přihlášky:

Gabriela Kalužová, tel: 734 236 332, 595 622 497, e-mail: gabriela.kaluzova@kr-moravskoslezsky.cz

Zdroj: MSK Kraj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *