Cestování v zahraničíVyrazíme do světa?

  • Desperado – inspirativní server o místech pro lidi s duší cestovatele
  • iCestování – aktuální informace nejen pro nezávislé cestovatele
  • Ecesty – web o cestování, poznávání kultur a dopadech cestování na svět
  • Hedvábná Stezka – rady, reportáže, odkazy, fotky, blogy, kontakty pro všechny, kteří chtějí poznat svět
  • Travel Focus – zaostřeno na cestování po celém světě
  • HoryDoly – nejen pro milovníky hor

PRAKTICKÉ INFORMACE
Užitečné informace při cestách do zahraničí:

Další informace ohledně cestování do zahraničí naleznete ZDE.

CESTOVÁNÍ – Cestujeme po EU

Každý občan České republiky se může dovolávat práva svobodného pohybu a pobytu v jiném členském státě EU, a to na základě těchto ustanovení:

  •       článku 45 Listiny základních práv Evropské unie
  •       článku 3 Smlouvy o Evropské unii
  •       článku 21 Smlouvy o fungování Evropské unie

Například článek 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že každý občan Evropské unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.

Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR.

Podrobné informace týkající se cestovních dokladů ČR lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY A KONTAKTY

Zdroj: www.mzv.cz, NICM
Zveřejnila: Mgr. Markéta Nováková, listopad 2016 – aktualizace srpen 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *