Mládež a EU
logo zarive zelena cerna ORIGINALNárodní informační centrum pro mládež spravuje vlastní informační systém obsahující aktuality a příležitosti pro mladé lidi v Evropské unii ze všech možných oblastí.

Eurodesk je evropská informační síť pro mládež. Jsme regionálním partnerem Eurodesku, rádi Vám jej blíže představíme a pomůžeme s orientací v tomto systému, kde naleznete mnoho aktuálních informací, příležitostí ke studiu, dobrovolnictví a seberealizaci, nabídky práce, informace o grantech atd.Eurodesk_logo

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a erasmus+logo_micmládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Dobrovolnictví v zahraničí

dobrovolnictvi (pdf formát) – aktuální publikace o dobrovolnictví ke staženídobrovolnictvi-200x284

Evropská dobrovolná služba (EDS)

§  Základní informace o EDS
§  Jak se stát dobrovolníkem?

V našem regionu je několik organizací akreditovaných jako vysílající i hostující organizace. Naše organizace mezi ně patří. Rádi poskytneme informace a podporu všem, kteří se o tento program zajímají. Organizace, které se Evropskou dobrovolnou službou zabývají,  naleznete v této evropské databázi – naleznete zde vysílající organizace v České republice i organizace hostující v celé Evropské unii i dalších partnerských zemích.

Vzdělávání v EU

studium-v-zahranici (pdf formát) – aktuální publikace o studiu v zahraničí

V této publikaci najdete nejen obecné informace o studiu v zahraničí, ale například i to, jak vypadá studium v jednotlivých zemích a jiné zajímavé a důležité odkazy.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Eurodesk je evropská informační síť pro mládež. Jsme regionálním partnerem Eurodesku, rádi Vám jej blíže představíme a pomůžeme s orientací v tomto systému, kde naleznete mnoho aktuálních informací, příležitostí ke studiu, dobrovolnictví a seberealizaci, nabídky práce, informace o grantech atd.

  • aktuality naleznete na našich webových stránkách ve složce „aktuálně“ nebo na našem Facebooku.
  • pro získání více informací můžete navštívit také stránky NICM.
Dokumenty Europassu využijí studenti, absolventi škol a uchazeči o práci nebo o další studium doma i v zahraničí. Všem lidem, kteří se stěhují za prací či studiem do zahraničí, pomůže Europass rychleji se uplatnit v novém prostředí.
Europass je soubor dokladů o tom, co umíte. Poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o Vašem vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, a to ve všech jazycích států EU. Dokumenty jsou zdarma a jednotné v celé Evropě. Více se dovíte zde.

Seznam stránek, které se zabývají vzděláváním v EU.

Obecné informace o EU

Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1. 7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel.

Více informací ZDE.

Evropské instituce

Evropská rada určuje obecné politické směřování EU – ale nemá pravomoc přijímat právní předpisy. Tvoří ji předseda – v současné době Donald Tusk – hlavy států a představitelé vlád členských zemí, předseda Evropské komise. Zasedá minimálně dvakrát do roka v rámci několikadenního summitu.

Legislativní proces

Do tvorby právních předpisů jsou zapojeny především 3 orgány:

  • Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen
  • Rada Evropské unie, která se skládá ze zástupců jednotlivých členských států. Předsednictví v Radě si členské státy předávají.
  • Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku.

Uvedené tři instituce společně vytváří prostřednictvím tzv. běžného legislativního postupu (známého dříve pod názvem spolurozhodování) politiky a právní předpisy, které platí v celé EU.

V zásadě je to Komise, kdo navrhuje nové zákony, přičemž Parlament a Rada je schvalují. Komise a členské státy je pak provádějí a Komise dohlíží na to, aby se v členských státech náležitě uplatňovaly.

Další orgány a instituce EU

Důležitou úlohu plní také Soudní dvůr Evropské unie, který dohlíží na dodržování evropského práva a Účetní dvůr, který dohlíží na financování činnosti EU.

Práva a povinnosti těchto orgánů jsou stanoveny ve Smlouvách, jimiž se řídí veškerá činnost Unie. Smlouvy stanoví pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat. Smlouvy odsouhlasili prezidenti a/nebo předsedové vlád členských zemí a ratifikovaly jejich parlamenty.

Pro EU pracuje řada dalších institucí a subjektů, které vykonávají specializované funkce:

řadu technických, výzkumných a řídících úkolů plní specializované agentury a decentralizované orgány

Zdroj: www.europa.eu, europass

Zveřejnila: Ivana Šajbanová, listopad 2014, aktualizaci provedla Markéta Nováková – září 2017