Sociálně patologické jevypozitiv1 s pozadímZakladatel ICM Petrovice u Karviné, Občanské sdružení AVE, poskytuje služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů již dlouhou dobu. Občanské sdružení Ave má zázemí kvalitně vyškolených lektorů, kteří realizují jednorázové i komplexní programy pro žáky základních i středních škol. OS AVE má akreditované školící programy pro pedagogické pracovníky z oblasti prevence rizikového chování (Vztahy ve třídě, Šikana, Člověk v krizi, Závislosti).

Více informací o naší činnosti naleznete zde.
Potřebujete-li poradit v této oblasti, neváhejte se na nás obrátit!

Zveřejnila: Ivana Šajbanová, listopad 2014, aktualizovala Markéta Nováková – únor 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *