Petrovice u Karviné
Obec Petrovice u Karviné je hraniční obcí o celkové rozloze 2047 ha. Počátkem roku 2015 zde žilo 5636 obyvatel, čímž se tato obec řadí mezi největší obce v České republice, které nemají status městyse ani města (viz seznam).

035567

Obec je tvořena čtyřmi částmi: Petrovicemi, Dolními Marklovicemi, Prstnou a Závadou. Její čtyři části bývaly samostatnými vesnicemi, které byly několikrát spojeny a zase rozděleny. Definitivní sloučení v jednu obec proběhlo v roce 1952 pod názvem Petrovice u Karviné. Obcí protéká řeka Petrůvka, která tvoří z velké části hranici s Polskem.

Kromě hraničního železničního přechodu jsou zde také tři silniční přechody a to Petrovice u Karviné – Skrbeńsko, Závada – Gołkowice a  Dolní Marklovice – Marklowice Górne.

Na území obce se nachází celá řada zajímavých míst, včetně několika kulturních památek. Návštěvníci obce mohou pro své sportovní aktivity využít rozsáhlou síť česko-polských cyklotras, které spojují tři přeshraniční obce: polské obce Godów a Zebrzydowice a Petrovice u Karviné.

Na území Petrovic se nachází dvě chráněná území: přírodní památka Dolní Marklovice a ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. kreslena mapa

Přírodní památka Dolní Marklovice

  • rozloha 41,2 ha, vyhlášena v roce 2008
  • soustava rybníků, rákosina a podmáčených lesů s bohatou flórou a faunou
  • žije zde evropsky významný druh obojživelníka kuňka ohnivá (Bombina bombina)
  • patří mezi evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší

  • přírodní památkou vyhlášena v roce 2007
  • zahrnuje tok řeky Odry a Olzy, nivní louky a celou řadu rybníků i nádrží vzniklých těžbou štěrkopísku
  • pro tuto oblast jsou charakteristické porosty rákosu
  • najdete zde živočišné druhy, které jsou předmětem ochrany, především celou řadů ptačích druhů
  • nachází se v západní části Závady

V obci se koná množství zajímavých kulturních i sportovních akcí. Každoročně se v Petrovicích vždy poslední týden v srpnu pořádají Obecní slavnosti. Mezi nejatraktivnější sportovní akce patří mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu, které hostí zdejší motokrosový areál Petrovická kotlina.

Více informací naleznete také na stránkách obce: www.petroviceuk.cz.

Strategický plán Petrovice u Karviné 2016 – 2030.

Zveřejnila: Mgr. Markéta Nováková, srpen 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *