Vzdělávání v zahraničíAktuality naleznete na našich webových stránkách http://icmpetroviceuk.cz ve složce „aktuálně“ nebo na našem Facebooku. Pro získání více informací můžete navštívit také stránky NICM http://www.nicm.cz.

ICM


studium-v-zahranici (formát pdf) – aktuální studium-200x285publikace Národního informačního centra pro mládež ve spolupráci s oddělením Europass a Eurodesk

 

V této publikaci najdete nejen obecné informace o studiu v zahraničí, ale například i to, jak vypadá studium v jednotlivých zemích a jiné zajímavé a důležité odkazy.

erasmus+logo_mic

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 

Zveřejnila: Mgr. Markéta Nováková, březen 2015, aktualizace – září 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *