Projekty

Tímto děkujeme všem našim partnerům, díky nimž můžeme realizovat naše nápady!

Podpořené projekty pro rok 2020:

 •  TIC Petrovice u Karviné 2020 č. 01055/2020/RRC – v rámci dotačního programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020”.

 

 

 • Zdraví nás baví ev. číslo 0159/4/NNO/2020 – v rámci dotačního programu č. 4 – podpora NNO, které nemají pobočné spolky

MSMT_logotyp_text_cz

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2020
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 

 

 

 • Rotiglova permakulturní zahrada – nadační příspěvek – Nadace rozvoje zdraví

unnamed

 • Ruce tvoří srdcem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016563

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt je zaměřený na zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MS kraji pro cílovou skupinu dětí a mládeže, pracovníků NNO a pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je zvýšit zájem o oblast polytechnického vzdělávání, zavést postoje spojené s udržitelným rozvojem do běžného života rodin, umožnit pracovníkům s mládeží a pedagogickým pracovníkům zvyšování jejich osobních kompetencí, umožnit dětem a mládeži ohroženým školním neúspěchem účast na neformálních vzdělávacích aktivitách.

Projekt umožňuje realizaci tandemového vzdělávání pracovníků, klubů v neformálním vzdělávání a projektových dnů v klubovně.

Projekt „Ruce tvoří srdcem“ je finančně podporován Evropskou unií.

 

Podpořené projekty pro rok 2019:

 • Projekt Prázdniny u Rotiglů registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009417
  Projekt podporuje rodiče dětí školního věku a tím reaguje na potřebu pracujících rodičů zůstat platnými na trhu práce na území MAS Bohumínsko v období školních prázdnin. V letech 2019 – 2021 zrealizujeme celkem 9 turnusů příměstských táborů jarní/letní, každý pro 10 – 12 dětí školního věku. Děti budou mít zajištěn atraktivní program a rodiče se tak budou moci plně věnovat své práci.
 • logoProjekt Rozvoj TIC Petrovice u Karviné registrační číslo
  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009736

Animační programy realizované pracovníkem Informačního centra v rámci projektu Rozvoj TIC Petrovice u Karviné:

 • “Senioři v akci 2” – č. 01039/2019/SOC v rámci dotačního programu “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019”. 

leták senioři v akci 2

 • “TIC Petrovice u Karviné 2019” – č. 00756/2019/RRC v rámci dotačního programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019”.

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2019
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 

 

 

 

Podpořené projekty pro rok 2018:

 • Senioři v akci

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018”.

 • ICM Petrovice u Karviné 2018
  Projekt ICM Petrovice u Karviné 2018 evidenční číslo projektu 0021/5/ICM/2018Tento projekt je podpořen z dotačního programu
  Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2018.

  MSMT_logotyp_text_cz

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2018
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg
 • Pečem pecen – program “Vy rozhodujete, my pomáháme”tesco-logo-676x405

 

Podpořené projekty pro rok 2017/2018:

 • Na dědině

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji”.

 

Podpořené projekty pro rok 2017:

 • ICM Petrovice u Karviné

Projekt ICM Petrovice u Karviné evidenční číslo projektu 0013/5/ICM/2017

Tento projekt je podpořen z dotačního programu
Podpora činnosti Informačních center pro mládež.

Příručka o sociálním podnikání vyšla v rámci projektu na podporu ISM

Sociální podnikání náhled titulka

Ke stažení zde: Sociální podnikání (pdf formát)

MSMT_logotyp_text_cz

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2017

491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 • TIC Petrovice u Karviné 2017

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017”.

 • Tradice a kultura nad Petrůvkou

barevná-publicita-vzor

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Podpořené projekty pro rok 2016/2017:

 • Petrovická náves

Náves byla v historii vždy místem, kde se setkávali obyvatelé vesnice, odehrával se tam kulturní život. logo kostel rovne orez-001Obec Petrovice u Karviné je jednou z největších obcí ČR, vzhledem ke své rozloze však postrádá určité centrum/místo pro setkávání místních obyvatel.

Cílem tohoto projektu je vytvoření právě takového místa, kde se budou lidé setkávat, budou se zde realizovat kulturní a vzdělávací aktivity jak pro děti, tak i dospělé se zaměřením na historii a tradice.

Tento projekt je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

ms_kraj_logo

 

 

 

Podpořené projekty pro rok 2016:

 • TIC Petrovice u Karviné
  logo_s_2Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu Podpora TIC v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.
 • Aktualizace POI bodů ORP Bohumín a ORP Orlová na stránkách severnimorava.travel
  logo_s_2Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem.