Projekty

Tímto děkujeme všem našim partnerům, díky nimž můžeme realizovat naše nápady!

Víceleté projekty:
2020 – 2022
 • Ruce tvoří srdcem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016563

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Projekt je zaměřený na zvyšování kvality neformálního vzdělávání v MS kraji pro cílovou skupinu dětí a mládeže, pracovníků NNO a pedagogických pracovníků.

Cílem projektu je zvýšit zájem o oblast polytechnického vzdělávání, zavést postoje spojené s udržitelným rozvojem do běžného života rodin, umožnit pracovníkům s mládeží a pedagogickým pracovníkům zvyšování jejich osobních kompetencí, umožnit dětem a mládeži ohroženým školním neúspěchem účast na neformálních vzdělávacích aktivitách.

Projekt umožňuje realizaci tandemového vzdělávání pracovníků, klubů v neformálním vzdělávání a projektových dnů v klubovně.

Projekt „Ruce tvoří srdcem“ je finančně podporován Evropskou unií.

2019 – 2021

 • Projekt Prázdniny u Rotiglů registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009417
  Projekt podporuje rodiče dětí školního věku a tím reaguje na potřebu pracujících rodičů zůstat platnými na trhu práce na území MAS Bohumínsko v období školních prázdnin. V letech 2019 – 2021 zrealizujeme celkem 9 turnusů příměstských táborů jarní/letní, každý pro 10 – 12 dětí školního věku. Děti budou mít zajištěn atraktivní program a rodiče se tak budou moci plně věnovat své práci.

2019-2022

 • logoProjekt Rozvoj TIC Petrovice u Karviné registrační číslo
  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009736

 

Podpořené projekty pro rok 2021:

 • Projekt Outdoorové zázemí pro permakulturní zahradu registrační číslo 20/004/19210/780/150/003683 – v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Cílem projektu je pořízení rozšíření venkovního zázemí, zakoupením potřebného vybavení pro spolkovou činnost a venkovní programy, které realizujeme. Nově pořízené zastřešené zázemí bude suplovat venkovní učebnu a umožní nám rozšířit aktivity v rámci neformálního vzdělávání. Zároveň bude obsahovat jedinečné prvky (zelená střecha, nádoba na dešťovou vodu, boční stěny s truhlíky, umyvadlo), které budou doplňovat celkový koncept naší permakulturní zahrady.

logo_EULogo_leaderlogo_PRVlogo_mas

 

Podpořené projekty pro rok 2020:

 •  TIC Petrovice u Karviné 2020 č. 01055/2020/RRC – v rámci dotačního programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020”.

 

 

 • Zdraví nás baví ev. číslo 0159/4/NNO/2020 – v rámci dotačního programu č. 4 – podpora NNO, které nemají pobočné spolky

Název projektu: Zdraví nás baví

Informace: V rámci projektu se podařilo zabezpečit pravidelnou volnočasovou činnost pro děti a mládež v Petrovicích u Karviné. Tyto aktivity byly omezeny pouze v období, kdy je nebylo možné vzhledem k aktuálně platným nařízením realizovat. Toto omezení jsme však vyřešili navýšením četnosti setkávání a to zejména v oblasti kroužků.

Díky projektu se podařilo u cílové skupiny rozvinout zájem o danou problematiku – zdravý životní styl, udržitelný rozvoj, environmentální téma. V rámci projektových dnů se děti a mládež mohli seznámit s novými oblastmi, vyzkoušet si, jaké aktivity by je v budoucnu bavily

V roce 2020 bylo realizováno: –  5 pravidelných kroužků – Na dědině – mini; Hýbeme se netradičně – mini; Reci věci; Na dědině – starší žáci; Hýbeme se netradičně – starší žáci. – 36 workshopů – na téma  recyklace, up-cyklace, výroba kosmetiky, pečení komunitní peci, pěstování rostlin, šití, výroba hmyzích domečků apod.
– 60 projektových dnů se zaměřením na zdravý životní styl, enviro problematiku udržitelný rozvoj.

Projekt byl pro rok 2020 podpořen z MŠMT ČR

MSMT_logotyp_text_cz

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2020
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 

 

 

 • Rotiglova permakulturní zahrada – nadační příspěvek – Nadace rozvoje zdraví

unnamed

 • Zajištění chodu Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje č. projektu 05547/2020/ŠMS

Dotace bude sloužit k úhradě nákladů celoroční činnosti PDM MSK od zpracování nových webovek, přes víkendové zasedání členů s lektory, finanční zajištění pořádaných akcí, po účastnický poplatek a dopravu na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže.

V rámci projektu byly kvůli koronavirové situaci nakonec financovány pouze nové webové stránky: http://www.pdmmsk.cz/ 

 

 

 

Podpořené projekty pro rok 2019:

Animační programy realizované pracovníkem Informačního centra v rámci projektu Rozvoj TIC Petrovice u Karviné:

 • “Senioři v akci 2” – č. 01039/2019/SOC v rámci dotačního programu “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019”. 

leták senioři v akci 2

 • “TIC Petrovice u Karviné 2019” – č. 00756/2019/RRC v rámci dotačního programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019”.

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2019
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 

 

 

 

Podpořené projekty pro rok 2018:

 • Senioři v akci

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018”.

 • ICM Petrovice u Karviné 2018
  Projekt ICM Petrovice u Karviné 2018 evidenční číslo projektu 0021/5/ICM/2018Tento projekt je podpořen z dotačního programu
  Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2018.MSMT_logotyp_text_cz
 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2018
 • 491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg
 • Pečem pecen – program “Vy rozhodujete, my pomáháme”tesco-logo-676x405

 

Podpořené projekty pro rok 2017/2018:

 • Na dědině

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji”.

 

Podpořené projekty pro rok 2017:

 • ICM Petrovice u Karviné

Projekt ICM Petrovice u Karviné evidenční číslo projektu 0013/5/ICM/2017

Tento projekt je podpořen z dotačního programu
Podpora činnosti Informačních center pro mládež.

Příručka o sociálním podnikání vyšla v rámci projektu na podporu ISM

Sociální podnikání náhled titulka

Ke stažení zde: Sociální podnikání (pdf formát)

MSMT_logotyp_text_cz

 • Dotace z rozpočtu obce Petrovice u Karviné 2017

491px-Petrovice_u_Karviné_CoA.svg

 • TIC Petrovice u Karviné 2017

logo_s_2

Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu “Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017”.

 • Tradice a kultura nad Petrůvkou

barevná-publicita-vzor

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

 

Podpořené projekty pro rok 2016/2017:

 • Petrovická náves

Náves byla v historii vždy místem, kde se setkávali obyvatelé vesnice, odehrával se tam kulturní život. logo kostel rovne orez-001Obec Petrovice u Karviné je jednou z největších obcí ČR, vzhledem ke své rozloze však postrádá určité centrum/místo pro setkávání místních obyvatel.

Cílem tohoto projektu je vytvoření právě takového místa, kde se budou lidé setkávat, budou se zde realizovat kulturní a vzdělávací aktivity jak pro děti, tak i dospělé se zaměřením na historii a tradice.

Tento projekt je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

ms_kraj_logo

 

 

 

Podpořené projekty pro rok 2016:

 • TIC Petrovice u Karviné
  logo_s_2Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem v rámci grantového programu Podpora TIC v Moravskoslezském kraji pro rok 2016.
 • Aktualizace POI bodů ORP Bohumín a ORP Orlová na stránkách severnimorava.travel
  logo_s_2Tento projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem.