Co navštívit
Na území obce se nachází celá řada zajímavých míst, která stojí za návštěvu, včetně několika kulturních památek.kostel

Nejstarší kulturní památkou obce je dřevěný kostel Nanebevstoupení Páně, který pochází z roku 1739. Tento kostel patří k nejhezčím a nejlépe zachovaným dřevěným kostelům v Horním Slezsku. V interiéru kostela každého zaujmou nástěnné malby s květinovým motivem a stylizovanými vázami, které byly odkrytyv devadesátých letech 20. století. Kostel byl postaven na místě původního dřevěného kostela, který byl zasvěcen svatému Mikuláši (první zmínka z roku 1360).

Mezi další zajímavé památky patří kamenný kříž Kalvarie z roku 1858, socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století, lovecký zámečeks parkem z 1. poloviny 19. století, litinový kříž z roku 1832 a kaple sv. Jana Nepomuckého v Závadě (1862 dokončena stavba). V roce 2010 byl prohlášen kulturní památkou pomník sv. Václava, který se nachází v části Dolní Marklovice. Pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1930.

kreslena mapa

Také zdejší příroda nabízí celou řadu zajímavých míst. Najdete zde dvě chráněná území: přírodní památku Dolní Marklovice a ptačí oblast Heřmanský stav Odra-Poolší. Přírodní památka Dolní Marklovice byla vyhlášena v roce 2008 a zabírá plochu 41,2 ha. Jedná se o soustavu rybníků, rákosin a podmáčených lesů s bohatou faunou a flórou. Pro svůj přírodovědný význam bylo toto území zařazeno mezi tzv. evropsky významné lokality v rámci evropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Lazecká remíza je zbytek lužního lesa navazující na rybniční soustavu v Karviné-Starém Městě. Jeho stáří se pohybuje kolem 180 let a nachází se zde až 200 let staré duby. Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás.

Řeka Petrůvka tvoří hranici mezi Petrovicemi u Karviné na jedné straně a Godowem na straně polské. Podél řeky se nachází různé ekosystémy. Hlinité meandry řeky potřebuje ke svému hnízdění silně ohrožený druh ledňáčka říčního. U břehu Petrůvky je k vidění vydra říční a bobr evropský. Žijí zde také druhy půdního hmyzu, které se vyskytují pouze ve Skandinávii.

Sportovně založení návštěvníci obce jistě ocení rozsáhlou síť česko-polských cyklotras, které spojují tři hraniční obce, a sice polské obce Godów a Zebrzydowice a na české straně právě Petrovice u Karviné.

KULTURNÍ PAMÁTKY V OBCI PETROVICE UKARVINÉ
 • Kostel Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích – dřevěný kostel z roku 1739
 • Lovecký zámek s areálem parku v Prstné – z 1. poloviny 19. století
 • Kamenný kříž Kalvárie u farního kostela sv. Martina v Petrovicích – z roku 1858
 • Socha sv. Jana Nepomuckého v Petrovicích z konce 18. století
 • Litinový kříž v Dolních Marklovicích – z roku 1832
 • Kaple sv. Jana Nepomuckého v Závadě – z poloviny 19. století
 • Pomník sv. Václava v Dolních Marklovicích, základní kámen byl položen v roce 1929, na podstavci je vytesáno: „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!“

 

KULTURNÍ STAVBY, KTERÉ NEJSOU KULTURNÍMI PAMÁTKAMI, ALE MAJÍ MÍSTNĚ HISTORICKÝ VÝZNAM

 • Pískovcový kolorovaný kříž v Závadě, Závada-konečná, restaurován byl v roce 2003 MgA. Jakubem Gajdou – akademický sochař a restaurátor. Nachází se na hranici obecní cesty a soukromého pozemku – po konzultaci a prohlídce různě starých snímků map a dotazem u vlastníka pozemku se pravděpodobně nachází na čp. 141 nebo 143 v k. ú. Závada
 • Mramorový kříž v Závadě, restaurován byl v roce 1999 restaurátory Bogdanem Najdenovem a Cvetko Cvetkovem. V roce 2003 byl obnoven zničený zlacený nápis a provedena celková hydrofobizace MgA. Jakubem Gajdou. Stojí na pozemku čp. 371 v k. ú. Závada
 • Kaplička u cesty v Petrovicích vedle RD čp. 274, na pozemku čp. 1765/1
 • Kříž u cesty v Petrovicích vedle RD čp. 102
 • Kříž mezi Urbanczykovými rybníky v Petrovicích vedle staré pošty, přes mostek přes Petrůvku a vlevo, čp. 1553 – na pozemku Českého rybářského svazu.
 • Kříž u cesty v Petrovicích před činžáky v Dolních Marklovicích, naproti RD čp. 160, na pozemku čp. 666 v k. ú. Petrovice u Karviné
 • Kaplička u cesty v Dolních Marklovicích u hraničního přechodu
 • Kaplička v Dolních Marklovicích u dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně
 • Kříž na rozcestí v Petrovicích u RD čp. 370
 • Kaplička u cesty v Prstné čp. 164
 • Kříž u prodejny potravin v Prstné na pozemku čp. 606
 • Dvojviadukt v Petrovicích byl postaven před více než 100 lety, jeho délka je 87 m a drží ho čtyřicet železobetonových sloupů.