Školení pro pracovníky s mládeži

Impact+: Youth Field (online)

 

deadline

9. září

Naučte se efektivně měřit dopad projektů v oblasti mládeže a vyhodnotit jejich výsledky pomocí konkrétních nástrojů během skupinové práce. Na školení bude také prostor pro práci na vašich vlastních nápadech a na možném dopadu vašich připravovaných projektů.

 

termín

24.- 29.9.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/impact-youth-field.9399/

Star of Europe

(online)

deadline

31. srpna

Školení pro pracovníky s mládeží, kteří chtějí proniknout do výměn mládeže. Nezáleží na tom, zda ještě nevíte, co jsou výměny mládeže, protože se o nich dozvíte právě na tomto školení. Hlavním cílem je získat komplexní pochopení toho, co projekt výměny mládeže obsahuje. Od nápadu, posouzení potřeb projektu až po následné činnosti. Důraz je kladen na zapojení mladých lidí do realizace projektů, protože právě oni by se měli na tvorbě výměn pro své vrstevníky podílet.

termín

27. 9. – 1. 10.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/star-of-europe-online.9334/

YOCOMO – an ETS learning experience for youth workers: a systemic approach to competence development

(Germany)

deadline

25. srpna

Jak už název napovídá, toto školení je určeno pro pracovníky s mládeží se zájmem o systémový přístup k rozvoji kompetencí. V průběhu školení proběhne výměna dobré praxe a reflexe při využívání modelu kompetencí ETS pro pracovníky s mládeží. Čas bude věnován i vztahu mezi „systémovým pohledem“ a „rozvojem kompetencí“, a jaký vliv to má na okolí, které svou prací ovlivňujete.

termín

18. – 22. 10.

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/yocomo-an-ets-learning-experience-for-youth-workers-a-systemic-approach-to-competence-development.9439/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *