Staň se zpěváčkem 2016

Kdy: 21. 3. 2016 od 14:00 hodin
Kde: Café Rotigel, Petrovice u Karviné, čp.177, 735 72 (u kruhového objezdu)

Podmínky soutěže:

  • soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku 6 – 15 let. Sólisté soutěží v kategoriích I. – IV.
  • Pro tyto kategorie se podmínky soutěže upravují následovně: děti budou Maedchen_Junge_singenzpívat dvě lidové písně z regionu Těšínského Slezska odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o nejméně dvou slokách.

Kategorie:

I. děti od 6 do 7 let (bez postupu do celostátního kola)
II. děti od 8 do 9 let (bez postupu do celostátního kola)
III. děti od 10 do 12 let (s možností postupu do celostátního kola)
IV. děti od 13 do 15 let (s možností postupu do celostátního kola)
V. pěvecká dua a tria 6 – 10 let (bez postupu do celostátní soutěže)
VI. pěvecká dua a tria 11 – 15 let (bez postupu do celostátní soutěže)

Hodnotí se:

  • výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a jeho hlasovým a intonačním schopnostem
  • zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a připravenost
  • výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu

Upozorňujeme, že z městských (obecních) kol postupují do regionální přehlídky pouze první umístění v každé kategorii. Z regionální přehlídky do celostátního mohou postoupit pouze vítězové z kategorií od 10 – 15 let!

Pro účastníky budou navíc připraveny odměny.

Vyplněnou přihlášku odešlete na email info@icmpetroviceuk.cz a následně ji také s sebou přineste vytištěnou a vyplněnou na soutěž! Přihlášku naleznete zde: PŘIHLÁŠKA (pdf soubor).

Akci pořádá IC Petrovice u Karviné, z.s. a Café Rotigel ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné. Odměny do soutěže poskytne Obec Petrovice u Karviné a IC Petrovice u Karviné, z.s.

Kontaktní email: info@icmpetroviceuk.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *